Menu:

Welkom op de website van Belksma.SB.advies Mediation.

Deze website beoogt u inzicht te geven in:

1. mediation in het algemeen, zie bijvoorbeeld de brochure.
2. wat er bij een mediation moet gebeuren. Daarbij wordt aandacht besteed aan relevante documenten.
3. de opleiding tot mediator
4. de achtergronden van Ton Belksma en zijn aanpak van mediations
5. publicaties van o.a.
a. het Nederlands Mediation Instituut
b. Mediator Ton Belksma.

Ton wil graag het beeld wegnemen dat mediation een softe aangelegenheid is. Het tegendeel is het geval. Mediation is vaak veel confronterender dan het overdragen  van een geschil aan een advocaat of rechter. Mediation is niet voor bange mensen!!! Mediation is voor mensen die ervoor willen knokken om het geschil de wereld uit te helpen.

Belksma.SB.advies Mediation

Ton Belksma is mediator "van het tweede uur". Zijn opleiding tot mediator kreeg hij in 1997. Sindsdien staat hij als NMI (gecertificeerd) mediator ingeschreven in het register van het Nederlands Mediation Instituut. Vanaf die tijd doet hij regelmatig mediations, met name arbeidszaken en zakelijke geschillen. Hij was als eerste mediator prominent op het Internet aanwezig.
In 2001 is hij mede-oprichter en partner van het Mediation Trainingsinstituut MTi. Dat heeft geleid tot heel veel nadenken over het verschijnsel mediation en het hanteren van conflicten. En er over schrijven! Als eerste mediator werd hij voor de TV geïnterviewd over deze effectieve manier van geschilbeslechting.
Ton is toegelaten als rechtbankmediator en hij is als externe mediator ingeschreven bij het Mediationloket van een viertal ministeries, waaronder het ministerie van Verkeer & Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij is actief in diverse groepen van mediators. Zijn werkgebied is in principe de Randstand Holland.

Contactgegevens

Telefoon:   0172-421030; skype: uwmediator
Fax:           084-7392703
Postadres: Barnsteenstraat 37, 2403 BW Alphen aan den Rijn
E-mail:       info@belksma.nl